Головна

Науково-дослідний інститут історичної урбаністики створений спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України і Бердянським державним педагогічним університетом.

Напрямки роботи інституту:

1. Багатоаспектне наукове дослідження «міської історії».

В рамках цього напрямку передбачається:

· продовження індивідуальних студій членів НДІ, присвячених різним складовим історичної урбаністики;

· робота над спільними науковими проектами з історичної урбаністики;

· організація конференцій та інших наукових зібрань з урбанізаційної проблематики;

· співпраця із іншими науковими установами та з асоціаціями, що займаються історичною урбаністикою.

2. Розробка сайту Науково-дослідного інституту історичної урбаністики, який має стати «трибуною» НДІ, платформою для спілкування науковців та громадськості, що займаються та цікавляться історичною урбаністикою, а також для розміщення публікацій та архівних колекцій науково-дослідного інституту. Разом з цим сайт буде сприяти інформуванню користувачів про події, пов’язані з міською історією.

3. Робота в складі редколегії та авторів історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста». Створення часопису «Історична урбаністика» (в тому числі і електронного).

4. Проведення усноісторичних досліджень з «міської історії» із формуванням архіву усноісторичних інтерв‘ю.

В рамках цього напрямку передбачається:

· теоретична та практична підготовка інтерв‘юерів з усної історії;

· підготовка та проведення експедицій;

· систематизація, опрацювання зібраних матеріалів;

· підготовка матеріалів до публікації.

5. Формування депозитарію кінодокументів з «міської історії».

В рамках цього напрямку передбачається:

· евристична робота в архівах;

· виявлення і копіювання кінодокументів з приватних зібрань;

· участь у підготовці на основі виявлених кінодокументів документальних і науково-популярних фільмів з історії міст.

6. Формування депозитарію фотодокументів з історії «міського простору».

7. Створення в структурі Науково-дослідного інституту історичної урбаністики музею історії БДПУ, який в більш широкому контексті являє собою музей історії освіти в міському просторі.

8. Громадська діяльність, спрямована на популяризацію історії міст і на взаємодію науковців із суспільством.

В рамках цього напрямку передбачається:

· організація виставок, конкурсів тощо;

· ініціювання та реалізація публічних проектів.

НДІ історичної урбаністики планує тісно співпрацювати як із закордонними науковими та освітніми інституціями, так і з Інститутом національної пам‘яті, Інститутом історії України НАН України.

З огляду на міждисциплінарність урбаністики до проектів НДІ історичної урбаністики планується залучати, крім істориків, географів, архітекторів, економістів, соціологів, культурологів, філологів, психологів тощо.

Співробітники НДІ:

1. Константінова Вікторія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України (остання чверть XVIII ст. – 1854 р.)», докторської дисертації «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Авторка монографії «Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 роки)» (Запоріжжя, 2010), упорядник 12 археографічних видань з міської історії.

2. Кривошея Володимир Володимирович (1958-2015), почесний член НДІ Історичної урбаністики, доктор історичних наук перший заступник директора Українського інституту національної пам‘яті. Автор 31 монографії, зокрема, «Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч» (Київ, 1999), «Нариси історії Київщини періоду козацтва: Бориспіль» (Київ, 2001), «Нариси історії Київщини періоду козацтва. Яготин» (Київ, 2002), «Київщина козацька: люди і долі» (Київ, 2004), «Вінниччина козацька. Історія Вінницького козацького полку» (Київ, 2004) та ін.

3. Лиман Ігор Ігорович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету, автор та упорядник 19 книг з міської історії.

4. Вирський Дмитро Станіславович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. Автор книг «Кременчук 1917 – 1920 рр.: провінційні образи революції» (Київ, 2003), «Українне місто»: Кременчук від заснування до 1764 р.» (Київ, 2004, 2-е видання — Київ, 2011).

5. Грибовський Владислав Володимирович, кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.  Грушевського НАН України. Редактор історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста» (Дніпропетровськ).

6. Заяць Орест Андрійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.  Грушевського НАН України. Тема кандидатської дисертації «Міське громадянство Львова XV    ХVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права)». Автор монографії «Громадяни Львова XIV    XVIII ст.: правовий статус, склад та походження» (Львів, 2011).

7. Білівненко Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького.

8. Королевська Юлія Юріївна, аспірантка, асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Гендерний аспект урбанізації на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)».

9. Гнибіда Євген Володимирович, аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Українство в південноукраїнських містах (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.)».