Кривошея Володимир Володимирович

Кривошея Володимир Володимирович

Почесний член НДІ Історичної урбаністики
(09. 06. 1958 р., смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області – 30. 04. 2015 р., Київ)

Науковий ступінь та наукове звання, рік присвоєння. Доктор історичних наук (2006р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2012р.)

Наукова біографія. У 1975 р. закінчив Софіївську середню школу. У 1975-1980 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, у 1984 – 1986 рр. – у Вищій партійній школі при ЦК КПУ, у 1988 – 1991 рр. – аспірантурі Київського інституту політології і соціального управління. У 1980 – 1982 рр. працював вчителем історії і суспільствознавства СШ № 11 м. Новомосковська Дніпропетровської області, 1982 – 1984 рр., 1986 – 1988 рр. – на комсомольській і партійній роботі. У 1991 – 1992 рр. працював старшим викладачем Київського інституту політології і соціального управління. У 1992 – 1995 рр. – керуючий справами малого інформаційно-комерційного підприємства “Центр ділового співробітництва”. Працював старшим (1995 – 2004 рр.), провідним (2004 – 2006 рр.), головним (2006 – 2010 рр.) науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. За сумісництвом працював професором кафедри історії України, завідувачем кафедри всесвітньої історії Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, професором кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету, професором кафедри філософії і суспільних дисциплін Київського інституту туризму, економіки і права. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1339-р було призначено першим заступником директора Українського інституту національної пам'яті.

Доктор історичних наук з 2006 року. Докторська дисертація “Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.)”.

Автор (співав.) понад 150 наук. праць, зокрема понад 30 монографій: “Українська козацька старшина. Ч.1. Урядники гетьманської адміністрації ” (2005), “Українська козацька старшина. Ч.2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії” (1998), “Генеалогія українського козацтва. Канівський полк” (2006, співав.), “Козацька еліта Гетьманщини (2008), Українська козацька старшина. Ч. 3. У 3 кн. ” (2008, співав.), “Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків” (2004), “Генеалогія українського козацтва. Білоцерківський полк” (2002), “Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк” (2004), “Генеалогія українського козацтва. Канівський полк” (2006), “Київщина козацька: люди і долі” (2004, співав.), “Віниччина козацька. Історія Вінницького козацького полку” (2004, співав.), “Неурядова старшина Гетьманщини” (2009, співав.).

Був членом двох спеціалізованих рад з захисту дисертацій з історичних і політологічних спеціальностей – при Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України і Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка; заступником головного редактора “Гілея: науковий вісник”; членом редакційної колегії науково-документальної серії “Реабілітовані історією”.

Входив до складу української частини Консультаційного Комітету Президентів України та Республіки Польща.

Був членом президії правління Національної спілки краєзнавців України, Дійсним членом Української академії наук, Міжнародної академії козацтва. Генерал-лейтенант козацтва.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ В.В. КРИВОШЕЇ


1993 р.


1. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали. Збірник документів / Ю. М. Зверьков, В. В. Кривошея, В. Ф. Шевченко . – К.: “Фенікс”, 1993.
2. Старшина Полтавського полку: персональний склад./ О. П. Байда, В. В.Кривошея, Т. В.Кривошея  // “Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи”. − Умань, 1993. − Вип. 3. − ч. 1. − С. 100-109.


1994 р.


3. Козацька старшина Переяславського полку / В. В.Кривошея, Т. В. Кривошея // “Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи”. − Умань, 1994. − вип. 3, ч. 1. − С. 92-98.
4. Полтавська полкова старшина. // “Перша заочна наукова конференція з питань генеалогії і біографіки”. − Вн., 1994. − С. 17-19.


1996 р.


5. Родовід Міхновських // Українська генеалогія: Теорія, методологія, історія та практика. Матеріали I генеалогічних читань пам'яті Вадима Модзалевського. – К., 1996. – С. 144-149.


1997 р.


6. Українська козацька старшина ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації: Реєстр. − К. : Укртиппроект, 1997. − 102 с.
7. Полковник Дмитро Чечель і його рід // Наукові записки з історії України. Збірник статей. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К.Винниченка. — 1997. — Випуск №6. — С.10-12.
8. Деякі питання генеалогії козацько-старшинських родин Чернігівського полку // Сіверський літопис. – 1997. -№1-2. –С.32-46.
9. Еліта нації і еліта суспільства (або деякі питання української генеалогії) // Розбудова держави. – 1997. − №11. – С. 48-55.
10. Етнічний склад української козацької старшини (1648-1782 рр.) / Наукові записки. / Збірник серії − Політологія і етнологія. – Вип. 2. – К., 1997. – С. 37-45.
11. До родоводу одного із соратників Пилипа Орлика // Пилип Орлик – перший гетьман в екзині: Матеріали науково-практичної конференції. – К: Музей гетьманства, 1997. – С. 25-31.
12. Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку // Корсунський часопис. – 1997. - №5. – С. 27-29.

 

1998 р.


13. Українська козацька старшина.  − Ч.2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії. – К.: ІПіЕД НАНУ, 1998. – 83 с.
14. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648-1782 рр.) – К. : НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Музей гетьманства, 1998. - (Бібліотека українця).Ч. 1. − 1998. − 270 с.
15. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648-1782 рр.) − К. : НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Музей гетьманства, 1998. − (Бібліотека українця).Ч. 2. − 1998. − 344 с.
16. Переяславська полкова старшина (1648 – 1782 рр.). / В. В.Кривошея , І. І.Кривошея // ПЗСЛ. − 1998. − С. 126-129.
17. Переяславська старшина: сотники / В. Кривошея, В. Кучер // ПЗСЛ. − 1998. − С. 129-132.
18. Родовідні козаків Терехтемирівської сотні. / В.В. Кривошея, І. І.Кривошея // Сіверський Літопис.  − 1998. − № 5. − С. 64-67.
19. Національна еліта, Уманщина, козацтво / В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець. − К.: НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 1998. −  80 с.
20. Іван Мазепа: біографічні дрібниці   // Сіверський літопис. – 1998. − №2. –С. 93-95.
21. Еліта нації і еліта суспільства (або деякі питання української генеалогії) // Розбудова держави. – 1998. − №1. – С. 98-105.
22. Джелалій Філон: матеріали до біографії / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея // Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерела до козацько-старшинської генеалогії. – К., 1998. – С. 81-82.


1999 р.


23. Шляхетсько-козацькі роди та їх доля / П. І. В’ялов, В. В. Кривошея – К., 1999. – 83 с.
24. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. / І. Кондратьєв, В. Кривошея. – К., 1999. – 109 с.
25. Кривошея В. В., Кривошея І. І. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: 1. Борзна. 2. Волинка. – К., 1999. – 126 с.
26. Сосниця козацька / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. – К.: Національна Академія наук України, Інститут політичних і Етнонаціональних досліджень, Київське Родовідне товариство, Музей Гетьманства, 1999. − 67 с.
27. Уманське козацтво: історичні дрібниці   // Україна вчора, сьогодні, завтра. − 1999. − С. 48-62.
28. Чечелі    // Українська біографістика: Зб. наук. праць. − Випуск №2. – К., 1999. – С. 149-152.
29. Вінниччина козацька (персональний склад старшини) // Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: Збірник наукових праць / Ред. Колегія: Григорчук П. С. та ін. – К.: ІПіЕД НАНУ, 1999. – С. 113-126.
30. Реєстр полкової старшини Київського полку / В. Кривошея, Г. Ярова // Наукові записки з історії України / Переяславський державний педагогічний інститут ім.. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. –Вип. IX. – С. 60-62.
31. Персональний склад старшини правобережних полків (1648-1678 рр.)    // Волинь у новітній історії української державності. Збірник наукових праць / За ред. Б. О. Яроша. – Луцьк, Волинь, 1999. – С. 12-34.
32. Старшина Канівського полку (матеріали до історії та генеалогії) // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. - Кам'янець-Подільський, 1999. – Т.3. –С. 41-46.
33. Хмельницькі   // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / Збірник. – К.: ІПіЕД, 1999. – Серія "Політологія і етнологія". – Вип.7. – С. 269-280.

 

2000 р.


34. Українська шляхта напередодні визвольної війни середини XVII століття : історико- географічні та історико- генеалогічні матеріали / В. В. Кривошея, В. М. Орел/ К.: НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2000. − 139 с.
35. Персональний склад старшини правобережних полків (1648-1678 рр.) / М. П. Корнієнко, В. В. Кривошея. − К.: НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень; Музей гетьманства, 2000. − 95с.
36. Забіли: матеріали до родоводу   // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип. I. – Біла Церква, 2000.
37. Українська шляхта напередодні визвольної війни середини XVII століття (Історико-географічні та історико-генеалогічні матеріали) / В. В. Кривошея, В. М. Орел. – К., 2000. − 137с.

 

2001 р.


38. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Березань / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. − К.: ІПіЕД НАНУ, 2001. − 92 с.
39. Нариси історії Київщини періоду козацтва: Бориспіль / М. Я. Корніяка В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. – К., 2001. – 104 с.
40. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Біла Церква. − К. : ШПіЕНД НАНУ, 2001. − 100 с.
41. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Березань / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. – К., 2001. – С. 41-42.


2002 р.


42. Генеалогія українського козацтва: нариси історії козацьких полків. − К.: Стилос, 2002. − 396 с.
43. Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк. − К.: Стилос, 2002. − 184 с.
44. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Яготин: монографія / В.В. Кривошея, І.І. Кривошея. − К.: Стилос, 2002. − 100 с. 


2003 р.


45. Українська революція в родоводах її провідників // Події і особистості революційної доби : збірник/ Т. А. Бевз. − К., 2003. − С. 251-267.


2004 р.


46. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк. − К.: Стилос, 2004. − 418 с.
47. Вінниччина козацька: Історія Вінницького. козацького. полку / О. Ю. Дан, В. В. Кривошея. − К.: Стилос, 2004. − 204 с.
48. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії українських козаків. − 2-е вид., доп. − К.: Стилос, 2004. − 391 с.
49. Київщина козацька: люди і долі / П. І. Аброскін, В. В. Кривошея, О. В. Стасенко. − К.: Стилос, 2004. − 184 с.


2005 р.


50. Українська козацька старшина. − 2 вид., доп., уточ. і випр. − Ч. 1 : Урядники гетьманської адміністрації. − К.: Стилос, 2005 − 259с.
51. Історичні джерела персонального складу української козацької старшини гетьманщини. // “Гілея: науковий вісник ”. – 2005. – № 1. – С. 215-236.
52. Українська козацька старшина ( огляд літератури ) / В. В. Кривошея, Л. А. Фицик. // “Гілея: науковий вісник”. – 2005. – № 2 − С.193-230.

 

2006 р.

 

53. Канівський полк. − К.: Видавничий дім “Стилос", 2006. − 220 с.

54. Персональний склад української козацької старшини: стан та перспективи дослідження // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 28. – С. 6-44.
55. Українська козацька держава: до питання цивілізаційних характеристик // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К.: Музей гетьманства, 2006. – Вип. 3. – С. 31-48.
56. Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2006. – Вип. 32. – С. 8-25.


2007 р.


57. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази). // “Гілея: науковий вісник”. – 2007. – № 7. – С. 260-278.
58. Родоводи козацької старшин (доба козацько – гетьманської держави) // “Гілея: науковий вісник”. – 2007. – № 8. – С.263-274.
59. Україна і революції ХХ ст. // “Гілея: науковий вісник”. – 2007. – № 10. − С.337-340.
60. Українська козацька старшина: стан та перспективи дослідження / В. В. Кривошея, Ю. С. Степанчуком // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. ХІІ. – С. 337-345.
61. Козацько-гетьманська держава (до характеристики біосоціальної підсистеми) / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2007. – № 16(53). – С. 198-208.
62. Нащадки козацько-старшинських родин у біломі русі // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. – К.: ІПіЕНД НАНУ, 2007. – С. 448-468.
63. Козацька старшина Гетьманщини: сучасний стан дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т. ХVI. – К. 2007. – С. 346-359.
64. Нащадки козацько-старшинських родин на фронтах революції та громадянської війни 1917 – 1920 років // “Гілея: науковий вісник”. – 2007. – Вип. 9. – С. 208-217.
65. Старшина армії Богдана Хмельницького ІІ. Правобережжя // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К.: Музей гетьманства, 2007. – Вип. 4. – С. 16-56.


2008 р.


66. Козацька еліта Гетьманщини: монографія. − К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2008. − 452 с.
67. Українська козацька старшина. − К.: НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2005. − Ч. 3, кн. 1 : Значне військове товариство. Бунчукове товариство / В. В. Кривошея [та ін.] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, Українська академія наук, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Кафедра історії України, Музей гетьманства. − 2008. − 154 с.
68. Українська козацька старшина. - К. : НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2005. − Ч. 3, кн. 2 : Військове товариство / В. В. Кривошея [та ін.] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, Українська академія наук, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. Кафедра історії України, Музей гетьманства. − 2008. − 126 с.
69. Українська козацька старшина. − К. : НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 2005. − Ч. 3, кн. 3 : Значкове товариство / В. В. Кривошея [та ін.] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, Українська академія наук, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини, Музей гетьманства. − 2008. − 170 с.
70. До історії політичної думки ХVІ – ХVІІ ст. // “Гілея: науковий вісник”. – 2008. – Вип. 11. – С. 136-153.
71. До тенденцій розвитку української політичної думки в ХVІІ – ХVІІІ ст. // “Гілея: науковий вісник". – 2008. – Вип. 12. − С. 98-112.
72. Козацька старшина Правобережжя (1665 – кінець ХVІІ ст.) // “Гілея: науковий вісник”. – 2008. – Вип. 13. – С. 4-20.
73. Новий документ з історії Полтавщини // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей “Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток”. – Полтава: “Дивосвіт”, 2008. – Вип. ІV. – Кн. 1. – С. 14-21.
74. До церковної історії Опішні // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей “Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток”. – Полтава: “Дивосвіт", 2008. – Вип. ІV. – Кн. 2. – С. 14-21.
75. Генеалогія української шляхти (до питання інкорпорації української козацької старшини до складу російського дворянства) // “Гілея: науковий вісник”. – 2008. – Вип. 14. – С. 4-9.
76. Козацька старшина в українському державотворенні середини ХVІІ – кінця ХVІІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Тематичний випуск ХХІІІ. Політична еліта в історії України. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2008. – С. 72-79.
77. Неурядова старшина / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея // “Гілея: науковий вісник”. – 2008. – Вип. 15. – С. 100-119.
78. Вузлові протиріччя як передумови національної революції середини ХVІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Тематичний випуск ХХІV. Національні і соціальні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів (до 90 – річчя УНР). – Запоріжжя: “Просвіта”, 2008. – С. 9-23.
79. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея // “Гілея: науковий вісник”. – 2008. – Вип. 16. – С. 84-91.
80. Українська козацька старшина. Базилевич. Лагода. Стахович / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея// “Гілея: науковий вісник” – 2008. – Вип. 17. − С.108-115.


2009 р.


81. Неурядова старшина Гетьманщини : довідник / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея. − К.: Стилос, 2009. − 431 с.
82. Українська козацька старшина. Іван Черняк / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 18. – С. 131-136.
83. Українська козацька старшина. Полковник компанійський Григорій Павлович Гайворонський / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 19. – С. 56-63.
84. Українська козацька старшина Київського полку / В. В. Кривошея, В. Ю. Іржицький // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 20. – С. 143-155.
85. Українська козацька старшина: абетка генеральної старшини (1648-1783 рр.) // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 21. – С. 4-10.
86. До причин Національно-визвольної війни середини XVII ст. // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 23. – С. 4-13.
87. Козацько-гетьманська держава (До характеристики культурної підсистеми) // Регіональні проблеми української історії. Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Умань, 2008. – С. 129-152.
88. Московское государство глазами украинской казацкой старшины середины XVII в. // Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами та народами. – К.: Знання України, 2008.
89. До питання циркуляції еліт в козацько-гетьманської державі // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. – Вип. 24. – С. 4-10.
90. Шляхта як союзник козацтва на початковому етапі національної революції середини ХVII століття // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К.: Музей гетьманства, 2009. – Вип. 5. – С. 7-49.
91. Б. Хмельницький і українська державна ідея // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. − Вип. 15. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2009. – С. 23-28.
92. Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст. / В. В. Кривошея, Ю. С. Степанчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. − Вип. 16. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2009. – С. 8-13.
93. “Білі плями” історії козацької старшини Гетьманщини // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, 2009. – С. 144-171.
94. Козацька старшина Гетьманщини: досягнення сучасної історіографії та історіографічні завдання // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. − Умань: ПП Жовтий, 2009. – Вип. 2. – С. 79-101.
95. Степан Мазепа і Білоцерківщина // “Гілея: науковий вісник”. – 2009. − №25. − С.4-6.


2010 р.


96. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. − К.: Стилос, 2010. − 792 с.
97. Українська козацька старшина: Олексій Туранський, Михайло Милорадович / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея. // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. − №32. − С.5-11.
98. Козацька старшина Гетьманщини. Уманський полк // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. − №34. − С.5-18.
99. Козацька старшина Гетьманщини. Чигиринський полк // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. м №35. − С.5-26.
100. Українська козацька старшина: Лохвицька сотня // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. −  №37. − С.5-16.
101. Козацька старшина Кропивнянського полку доби Національної революції середини XVIII ст. // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. − №38. − С.5-13.
102. Козацька старшина Канівського полку доби Національної революції середини ХVІІ ст. // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. − № 39. − С.5-17.
103. Рецензія на монографію: М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. Держава і цивілізація в історії України / В. В. Кривошея // “Гілея: науковий вісник”. – 2010. − №41. − С.628-631.


2011 р.


104. Тестаменти: духовні заповіді української козацької старшини / В. В. Кривошея, О. В. Кривошея. // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20-21 жовтня 2011р.: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського / Він. краєзнав. тов-во “Поділля”; відп. ред. Ю. А. Зінько. − Вінниця, 2011. − С .372-392.
105. “Український катинський список” − за і проти / В. В. Кривошея, Л. В. Онишко // “Гілея: науковий вісник”. – 2011. – спецвипуск. − С. 8-18.


2012 р.


106. Козацько-гетьманська держава на цивілізаційному фоні // “Гілея: науковий вісник”. – 2012. − №66. − С. 5-15.
107. Соборницькі ідеї в козацько–гетьманській державі (середина ХVІІ – кінця ХVІІІ ст.) // “Гілея: науковий вісник”. – 2012. − №60. − С. 5-12.