Біобібліографія співробітників

Константінова Вікторія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України (остання чверть XVIII ст. – 1854 р.)», докторської дисертації «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Авторка монографії «Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 роки)» (Запоріжжя, 2010), упорядник 12 археографічних видань з міської історії.

Кривошея Володимир Володимирович (1958-2015), почесний член НДІ Історичної урбаністики, доктор історичних наук, перший заступник директора Українського інституту національної пам‘яті. Автор 31 монографії, зокрема, «Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: Любеч» (Київ, 1999), «Нариси історії Київщини періоду козацтва: Бориспіль» (Київ, 2001), «Нариси історії Київщини періоду козацтва. Яготин» (Київ, 2002), «Київщина козацька: люди і долі» (Київ, 2004), «Вінниччина козацька. Історія Вінницького козацького полку» (Київ, 2004) та ін.

Лиман Ігор Ігорович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету, автор та упорядник 16 книг з міської історії.

Вирський Дмитро Станіславович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу українськоїісторіографіїІнституту історії України НАН України. Автор книг «Кременчук 1917 – 1920 рр.: провінційні образи революції» (Київ, 2003), «Українне місто»: Кременчук від заснування до 1764 р.» (Київ, 2004, 2-е видання — Київ, 2011).

Грибовський Владислав Володимирович, кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Редактор історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста» (Дніпропетровськ).

Заяць Орест Андрійович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Тема кандидатської дисертації «Міське громадянство Львова XV – ХVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права)». Автор монографії «Громадяни Львова XIV – XVIII ст.: правовий статус, склад та походження» (Львів, 2011).

Білівненко Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, голова правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького.

Королевська Юлія Юріївна, аспірантка, асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Гендерний аспект урбанізації на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)».

Гнибіда Євген Володимирович, аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема кандидатської дисертації «Українство в південноукраїнських містах (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.)».