Королевська Юлія Юріївна

Королевська Юлія ЮріївнаДата та місце народження. 17.01.1987 р., м. Бердянськ.

Наукова біографія. Освіта вища. Із 2010 року аспірантка кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема дисертації „Гендерний аспект урбанізації півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.

Авторка 14 наукових публікацій.

Брала очну участь у 15 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях в Україні, Білорусі.

Сфери наукових інтересів: гендерна статистика, гендерні відносини, історія жіноцтва на півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

 

Була учасницею Другої літньої школи “Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи” (27 червня – 22 липня 2011 р., Львів.)

Сторінка в Internet: http://bdpu.org/Korolevska.html

Контакти.

Робочий: Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна – 71100. Телефон: (06153) 36381.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ Ю.Ю. КОРОЛЕВСЬКОЇ

2010 р.

1. Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України// Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. — Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. — 1(3).— C. 65-86.

2. Рівень освіченості населення Бердянська кінця ХІХ століття за даними всеросійського перепису 1897 року // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. — Том. 2. Гуманітарні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2010. — С. 70-72.

2011 р.

3. Жінки в системі станової стратифікації населення Таврійської губернії в останньому десятилітті ХІХ ст. // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. — Київ, 2011. — С. 322-327.

4. Міське населення Південної України кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми знахідки”. Луганськ 20-21 квітня 2011 р. — Луганськ, 2011. — С.79-80.

5. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 року як джерело вивчення гендерних студій // Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. — С. 153-158.

6. Професійна зайнятість жінок у містах Південної України в останній третині ХІХ століття // Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Маріуполь, 2 груд. 2011 р. / під заг. ред. К.В. Балабанова.. — Маріуполь, 2011. — С. 18-20.

7. Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект // Музейний вісник. — № 11/2. — Запоріжжя, 2011. — С. 79-84.

8. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. ХХХІ. — С. 98-102.

9. Специфіка етнічного складу населення міст Таврійської губернії кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал 2011” 21-23 березня 2011 року — Частина 2. — Київ, 2011. — С. 18-21.

10. Гражданские права женщин в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам “Свода законов гражданских”) // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. — Невинномысск: НГГТИ, 2011. — С. 261-266.

2012 р.

11. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. — Вип. 5. — С. 113-114.

12. Проституція як соціокультурне явище в міському просторі Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса, 2012. — С. 197-198

13. Прояви девіантної поведінки жіноцтва Катеринославської губернії в 70-х роках ХІХ століття (за матеріалами інституту рукопису) // Друга всеукраїнська наукова конференція “Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні” (м. Дніпропетровськ, 28 квітняр.): у 3-х частинах. — Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2012. — Ч.3. — С. 44-46.

14. Гендерные исследования в системе исторического образования // Гендерные аспекты социогуманитарного знания: материалы Первой региональной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 14-15 декабря 2011 г.) / гл. ред. Д.Б. Верщинина; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. — Пермь, 2012. — С. 61-63.

 

 

Список конференцій, у яких взяла участь

 

1. III Міжвузівська конференція “Права людини в контексті загальної декларації прав людини та конвекції про захист прав людини і основоположних свобод” (Бердянськ, 10 грудня 2010 р.);

2. Сьома Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Науковий потенціал 2011” (Київ);

3. ІV Міжнародна наукова конференція “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” (Луганськ, 20-21 квітня 2011р.);

4. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVII – XX століття” (Запоріжжя, 20 травня 2011р.);

5. V Міжнародна конференція молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи” (Херсон, 2-3 червня 2011 р.);

6. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 3-17 червняр.);

7. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2011 р.);

8. Всеукраїнська наукова конференція “ІІІ Новицькі читання” (Запоріжжя, 14 жовтня 2011 р.);

9. ІІІ Міжнародний приазовський болгаристичний науковий семінар “Болгари Північного Приазов'я: традиціїтаінтеркультурність” (Мелітополь, 3-4 листопада 2011 р.);

10. V Міжнародна конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” (Київ, 3-5 листопада 2011р.);

11. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Київ, 4-9 березняр.);

12. IV Міжнародна наукова конференція “Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології” (Одеса, 16-17 березня 2012 р.);

13. Наукові читання “Південна Україна: козацької та після козацької доби (XVI – XX ст.)” (Одеса, 26-27 травня 2012 р.);

14. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVІI – XX століття” (Запоріжжя, 1-2 червня 2012 р.);

15. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 9-24 липняр.);

16. І Всеукраїнська науково-практична конференція “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” (Бердянськ, 22 вересня 2012 р.);

17. Международная междисциплинарная научно-практическая конференция “Квир-сексуальность: практики и политики” (Минск, Беларусь,октября 2012 г.)

18. Всеукраїнська наукова конференція “ІV Новицькі читання” (Запоріжжя, 19 жовтня 2012 р.).