Білівненко Сергій Миколайович

Білівненко Сергій МиколайовичБілівненко Сергій Миколайович (26.06.1979, с. Привільне Баштанського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2008), старший викладач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

Закінчив у 2001 р. Запорізький державний університет за спеціальністю “Історик, магістр історії”.

З липня по листопад 2001 – архівіст архівного відділу Баштанської райдержадміністрації, Миколаївська обл.

З 2001 по 2004 р. – аспірант денної цільової аспірантури Запорізького державного університету (кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін). З 2003 р. – викладач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін. З 2003 по 2009 р. – співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Запорізьке відділення).

З 2003 р. – керівник етнографічних експедицій Запорізького національного університету.

Кандидат історичних наук зі спеціальності: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Тема дисертації: “Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття”.

З 2000 р. – член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. З 2011 р. – голова правління товариства.

З 2000 р. – учасник археографічно-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького.

Коло наукових інтересів: джерелознавство історії України, етнологія України, побут населення Степової України, історія повсякдення.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Перелік публікацій С.М. Білівненка

2000 р.

1. До історії становлення винної відкупної торгівлі на півдні України останньої третини XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 5. – Київ, 2000. – С. 151-157.

2002 р.

2. Законодавчі акти з історії відкупної торгівлі вином Півдня України останньої чверті XVIII століття // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 142-153.

3. Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: “Тандем-У”, 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

4. Справа про кримський соляний відкуп наприкінці 70-х років XVIII століття. // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 128-132.

2003 р.

5. Відкупники півдня України останньої чверті XVIII ст. (етно-соціальний аспект) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003. – С. 107-108.

6. Контракти як джерело з історії відкупної торгівлі вином на Півдні України останньої чверті XVIII століття // Студії з історії Степової України. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2003. – С. 21-24.

7. План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 7. – Запоріжжя, 2003. – С. 254-256.

2004 р.

8. Участь козацтва у підрядно-відкупній торгівлі на Півдні України останньої чверті XVIII ст. // Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший Міжнародний конгрес: Збірник тез доповідей. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 23-26.

2005 р.

9. Історіографія відкупної системи Південної України // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 10. – К., 2005. – С. 468-478.

10. Усна історія у дослідженнях багатонаціонального регіону (кримська експедиція запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: зб. наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 96-98 (у співавторстві з Н.І. Швайбою).

11. Участь козацтва у відкупах та підрядах на Півдні України // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАН України. – Випуск. 1. – Нікополь-Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – С. 138-142.

2006 р.

12. Винний та соляний статути як джерела з історії відкупної торгівлі Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 111-119.

13. Міські відкупи південноукраїнського регіону другої половини XVIII – початку ХІХ століть // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск ХХ. – Запоріжжя, 2006. – С. 53-56.

14. Система управління та регулювання відкупів Степової України останньої чверті XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 209-237.

2007 р.

15. Історико-краєзнавчі дослідження // Краєзнавчі дослідження. Методичні рекомендації / ред. С.А. Корзун. – Запоріжжя, 2007. – С. 6-34.

2008 р.

16. Діяльність М.Л. Фалєєва як відкупника і підрядника на Півдні України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2008. – С. 176-186.

17. Методика збирання усних свідчень з історії голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933: Запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 189-196.

18. Опитування. Амєлькіна Надія Гаврилівна, 1925 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 5-15 (проведено разом із Ю.І. Головко).

19. Опитування. Бабаченко Олександра Миколаївна, 1923 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 15-23 (проведено разом із Ю.І. Головко).

20. Опитування. Вієнко Григорій Федосійович, 1929 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 168-170 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).

21. Опитування. Волкова Клавдія Федорівна, 1918 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 161-167 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).

22. Опитування. Демченко Григорій Харлампійович, 1922 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (28 червня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 26-37 (проведено разом із Ю.І. Головко).

23. Опитування. Детюк Ніна Олексіївна, 1929 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 38-42 (проведено разом із Ю.І. Головко).

24. Опитування. Замрій Петро Іванович, 1917 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 220-227 (проведено разом із Б.А. Бровком).

25. Опитування. Кобилко Іван Леонтійович, 1919 р. н., Дяченко Євдокія Петрівна, 1925 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 170-193 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).

26. Опитування. Кононенко Олександра Гаврилівна, 1919 р. н., с. Коновалове Василівського району Запорізької області (2 липня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 59-64 (проведено разом із Ю.І. Головко).

27. Опитування. Кононенко Федір Семенович, 1925 р. н., с. Коновалове Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 119-129 (проведено разом із Ю.І. Головко).

28. Опитування. Коцило Євгенія Яківна, 1930 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 129-133 (проведено разом із Ю.І. Головко).

29. Опитування. Крохмалюк Уляна Кузьмівна, 1931 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 65-70 (проведено разом із Ю.І. Головко).

30. Опитування. Куцело Петро Васильович, 1929 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 227-234 (проведено разом із Б.А. Бровком).

31. Опитування. Набіюліна Ганна Омелянівна, 1919 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (1 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 136-149 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).

32. Опитування. Недоруєв Омелян Йосипович, 1919 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (1 липня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 77-83 (проведено разом із Ю.І. Головко).

33. Опитування. Недоруєва Віра Платонівна, 1924 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 70-77 (проведено разом із Ю.І. Головко).

34. Опитування. Олефіренко Любов Андріївна, 1937 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (2 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 194-204 (проведено разом із Б.А. Бровком).

35. Опитування. Олійник Петро Євдокимович, 1920 р. н., с. Червоноармійське Василівського району Запорізької області (5.07. 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 152-155 (проведено разом із Ю.І. Головко).

36. Опитування. Сердюк Ганна Данилівна, 1916 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (1-2 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 149-161 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).

37. Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с.

2009 р.

38. Опитування. Петриченко Любов Лук’янівна, 1929 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (6 червня 2009 р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 179-237 (проведено разом із Г.В. Лєсніковою).

39. Опитування. Різник Ніна Федорівна, 1928 р. н., Різник Микола Семенович, 1923 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (7-8 червня 2009 р.) [продовження] // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 287-328 (проведено разом із Н.І. Швайбою).

40. Опитування. Суховий Григорій Григорович, 1923 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (4 червня 2009 р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 130-148.

41. Основні архівні зібрання документальних джерел з історії Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ред.: П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 416-436.

42. Традиції козацького рибальського промислу на Півдні України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск ХХVI. – Запоріжжя, 2009. – С. 191-196.

2010 р.

43. Насамперед – людина // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 118-120.

44. Образ козака в селянському наративі Степової Україні // Збірник наукових праць. Заповідна Хортиця. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. – Спеціальний випуск. – Запоріжжя: A&V.Art GROUP, 2010. – С. 20-23.

45. Опитування. Григоренко Любов Аксентівна, 1928 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (червень, [ ] р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – Т. 8. – С. 126-130.

46. Опитування. Танцюра Микола Кирилович, 1934 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (червень, [ ] р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – Т. 8. – С. 130-156 (проведено разом із Н.І. Швайбою, І.Г. Довгалюк).

47. Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація “Інститут україніки”; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба та ін. – Т. 8. – Запоріжжя: АА Тандем-У, 2010. – 362 с.

48. Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація “Інститут україніки”; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), Н. Швайба, В. Козирєв та ін. – Т. 9. – Запоріжжя: Тандем-У, 2010. – 412 с.

2011 р.

49. Правове регулювання ринку алкоголю на українських землях Російської імперії ХІХ ст// Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 22. – К., 2011. – С. 74 - 83.

50. Махновський рух в усних спогадах мешканців Степової України початку ХХІ століття (публікація матеріалів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 23. – К., 2011. – С. 105 - 123.

51. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення холодної війни: 20 років потому / Тодоров І.Я., Ткаченко В.Г., Білівненко С.М. та ін. – Запоріжжя, Інтер-М, 2011 – 280 с.

2012 р.

52. Днiпровськi лоцмани: нариси з історії та історіографії. — Херсон : Вид-во ВНЗ „ХДМI“, 2012. — 352 с., ч.б. iл./ В. Андрєєв, С. Бiлiвненко, О. Бєлов, А. Бойко, О. Борисенко, О. Власов, С. Ляшко, М. Мордовськой, О. Ходаковський, Г. Шаповалов, О Шумей

53. Радянська жінка в умовах Другої світової війни // Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXXII. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – С. 256-263.

54. Документальні джерела з історії відкупів та підрядів Південної України останньої чверті XVIII – початку XIX ст. в архівосховищах Російської Федерації // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 24. – К., 2012.

55. Огляд публікацій джерел з історії підрядів та відкупів Степової України кінця XVIII століття / Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 25. – К., 2012.