«По той бік Дніпра»: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів

За всю історію існування незалежної України минулий 2014 р. виявився найскладнішим роком – роком випробувань. Для всіх громадян України, незалежно від місця проживання, релігійних вірувань, мови, професії та політичних поглядів, ключовим питанням на сьогодні є стабілізація ситуації у країні та збереження її територіальної цілісності. Політики, державні та недержавні установи, широкі громадські кола, засоби масової інформації докладають значні зусилля для проведення ґрунтовного аналізу подій в Україні та пошуку виходу з політичної кризи. Не є виключенням і науковці.

Ще у квітні 2014 року дослідниками Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького та Запорізького національного університету був запропонований науково-дослідницький проект за тематикою «По той бік Дніпра»: вплив контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних кордонів». Проект був підтриманий Запорізьким обласним товариством дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи, Відділом преси, освіти та культури посольства США в Україні, та реалізовувався силами науковців та студентів упродовж другої половини 2014 – початку 2015 рр.

Проект мав кілька складових: теоретичну, науково-дослідну та практичну.

Дослідники поставили завдання:

- відстежити та узагальнити усталені погляди представників різних регіонів України відносно один одного;

- виявити специфіку сприйняття образу «іншого» на прикладі Південної, Західної, Центральної та Східної України;

- розробити та апробувати дієві механізми поступового подолання відмінностей найбільш одіозних і конфліктних проявів регіональних ідентичностей.

Практична складова проекту була спрямована на залучення студентської молоді – наших майбутніх вчених, політичних лідерів, громадських діячів – до виявлення специфіки сприйняття подій ХХ століття представниками регіонів «прозахідної» та «просхідної» зовнішньополітичної орієнтації, впливу різних політичних поглядів на подальший політичний розвиток України, порівняння із сучасними інтерпретаціями подій у сьогоднішній Україні на прикладі позиції мешканців Півдня та Сходу України. Практичний вимір проекту був спрямований не тільки на накопичення певної джерельної бази для подальших історичних, соціологічних, політологічних досліджень, а й на формування позитивного ставлення до плюралізму думок як одного з базових принципів демократичного суспільства.

Реалізація проекту триває вже більш ніж півроку, за цей час проведена величезна робота.
Пошукова робота в архівах Запоріжжя, Харкова, Львова, Острога. Дослідники товариства ім. Я. Новицького знайшли матеріали, які містять інформацію про переселення, трудову міграцію та культурні взаємозв’язки між представниками східних та західних регіонів.

Силами студентів-волонтерів історичного факультету Запорізького національного університету проведено опитування з усної історії з метою виявлення особистісного ставлення жителів Запоріжжя та області до жителів східних та західних, (лівобережних, правобережних, південних, північних, центральних) регіонів України. Знайдені родини, що змінили регіон проживання впродовж ХХ століття та проведено інтерв’ювання представників таких родин.
Створено навчальний відеофільм на основі зібраних відеоматеріалів, архівних та музейних збірок, який висвітлює основні точки зору щодо регіональної специфіки України, та основних стереотипів у сприйнятті представників зазначених регіонів.

Підготовлена збірка матеріалів дослідження в рамках проекту, що містить три складові: 1. комплекс наративних інтерв’ю жителів різних регіонів по їх ставленню по «антагоністів», 2. матеріали соціологічних опитувань з тієї тематики, 3. аналітичні статті науковців з проблематики проекту.

Проведена робота дозволяє створити представницьку джерельну базу для проведення міждисциплінарного дослідження. Всебічний аналіз оцінок ментальних образів і сконструйованих уявних кордонів, проведений інтерв’юерами, дозволяє виокремити основні фактори впливу та каталізатори, які запускають механізми як автопрограмування на «нелюбов до інакшого», так і свідомого маніпулювання громадською думкою з боку зацікавлених сил.

6-7 лютого 2015 р. на базі Запорізького національного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, яка передбачала підведення перших підсумків проекту. На цьому науковому заході були представлені виступи учасників конференції, репрезентовано навчальний відеофільм та проведено обговорення результатів дослідницького проекту та перспектив подолання негативних стереотипів та підтримки високого градусу толерантності в суспільстві.

У лютому-травні 2015 р. проект було продовжено. Відбулася презентація збірки та фільму в містах-учасниках проекту. Дослідники передали збірку, диск із матеріалами опитувань та навчальним відеофільмом до бібліотек різних ВНЗ.
На завершення, відмітимо, що така науково-аналітична та практична робота, що ведеться викладачами історичного факультету ЗНУ, дослідниками Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького, Запорізького обласного товариства дослідників історії і культури Центральної та Східної Європи, позитивно сприяє розкриттю свідомих чи несвідомих «технологій ненависті». Її результати мають бути донесені до якомога більшої кількості людей. А підготовлений науково-навчальний відеофільм та всеукраїнська наукова конференція дадуть можливість обговорити різні стереотипи про жителів різних регіонів, їх роль в минулому та вплив на сучасність, дозволить представити нові точки зору на відомі події, посилить формування незаангажованих поглядів на минуле України та сприятиме утвердженню у реципієнтів дослідження демократичних традицій, які у першу чергу базуються на різноманітті думок.