В Україні з’явився per-review журнал з урбаністичної проблематики

Misto  Istoriya Kultura Suspilstvo

Побачив світ перший випуск журналу «Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій» (http://mics.org.ua/?p=41).

Новий журнал має за мету розвиток міської історії, інституціоналізацію цієї царини в Україні, та створення мережі дослідників міста. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

Усі статті, що надходять на адресу редакції, проходять зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Рецензування здійснюється за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм’я рецензента, рецензенту – iм’я автора.

До складу редакційної ради журналу входить директор НДІ історичної урбаністики В. Константінова.

У першому випуску вміщені її стаття «“Національні історії” поліетнічних міст південноукраїнського фронтиру імперського періоду», а також підготовлений разом із І. Лиманом огляд «Науково-дослідний інститут історичної урбаністики».