Заява дослідників історії Південної України щодо чиновницьких планів фактично скасувати вивчення історії України у вищих навчальних закладах

В умовах зовнішньої військової агресії проти України та потужної інформаційної війни, яка великою мірою апелює до минулого, викладання історії України набуває значення, яке не можливо переоцінити. При цьому особливо актуальним воно є саме на Півдні України, від Луганщини до Одещини, який путінська пропаганда, цинічно спекулюючи на історичному минулому, всіляко намагається подати як «Новоросію». В цьому контексті цілком зрозуміло, чому скасування викладання історії України стало одним із перших кроків в гуманітарній сфері як в окупованому Криму, так і на захопленій частині території Луганської та Донецької областей, де проголошено так звані «ЛНР» і «»ДНР». Такі дії повністю вписуються в стратегію ворогів української державності.
Але в цьому ж контексті тим більше страхітливо виглядають вже українські чиновницькі плани, реалізація яких фактично буде мати наслідком скасування вивчення історії України у вищих навчальних закладах. Йдеться про наміри Міністерства освіти і науки України відмовити «Історії України» в статусі нормативної дисципліни і зробити її вивчення опційним, необов’язковим, залежним від суб’єктивного ставлення до цієї дисципліни з боку факультетських і університетських керівників.

Руйнівні наслідки такого рішення в умовах тотальної економії є цілком передбаченими і в цілому для України, і тим більше безпосередньо для її південного регіону. Впевнені, що реалізація таких планів буде зі зловтіхою сприйнята і частиною мешканців самого Півдня, і, звичайно ж, нашим «східним сусідом». У той же час вже самі ці плани без перебільшення є злочином і проти патріотично налаштованих українців південноукраїнського регіону, і проти українського державотворення в цілому.

Ми, дослідники історії Південної України, заявляємо, що ніякі гасла «економії» чи «розширення університетської автономії» не можуть виправдати антидержавницької суті таких планів.

Закликаємо всіх, від кого це залежить, всіх небайдужих до долі України не допустити реалізації намірів щодо згортання вивчення історії України у вищих навчальних закладах.

29 січня 2015 р.

Лиман Ігор Ігорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Константінова Вікторія Миколаївна, доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету, директор Науково-дослідного інституту історичної урбаністики (Бердянськ)

Мільчев Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету й завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Борисова Ольга Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка (знаходиться в евакуації у м. Старобільськ) і одночасно професор, завідувач кафедри соціальної роботи та соціального управління Харківського соціально-економічного інституту (вимушений переселенець, Харків)

Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету (Вінниця)

Тригуб Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Тригуб Петро Микитович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор. завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Андрєєв Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Коник Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Нікілєв Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Петренко Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтава)

Шаповалов Георгій Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, декан факультету української філології та історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Діанова Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Венгер Наталія Вікторівна, доктор історичних наук, завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Ващенко Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Михайлуца Микола Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, историко-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету (Одеса)

Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету (Вінниця)

Романцов Володимир Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Шандра Валентина Степанівна, доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ (Київ)

Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк)

Михайлюк Віталій Павлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та історії України Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк)

Білівненко Сергій Миколайович, кандидат історичних наук, голова правління Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Фомін Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історії України Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України (Сєвєродонецьк)

Волошенко Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права Національного технічного університету (Київ), до вересня – доцент кафедри історії і філософії Донбаської національної академії будівництва і архітектури (Макіївка)

Молдавський Роман Леонідович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Сергієнко Ганна Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри конституційного права та архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк)

Вовчук Людмила Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Вербицький Віталій Анатолійович, кандидат історичних наук, докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Мінц Микола Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри фізичного виховання та спорту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Чоп Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Каюк Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Каюк Дмитро Григорович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Дніпропетровського гуманітарного університету (Дніпропетровськ)

Виноградов Геннадій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Посунько Ольга Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Іщенко Олена Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Дніпропетровськ)

Андрєєва Світлана Серафимівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Михайленко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Бойков Олег Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Капарулін Юрій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Куценко Юлія Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Руденко Антон Сергійович, викладач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Самойленко Ілона Юріївна, аспірант кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету (Херсон)

Цибуленко Лариса Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету (Херсон)

Цибуленко Геннадій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету (Херсон)

Чорноіваненко Інна В’ячеславівна, викладач кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету (Херсон)

Черемісін Олександр Вікторович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету (Херсон)

Коновалов Олексій Львович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Херсон)

Морозова Ольга Станіславівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Київ), доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Козирев Олег Сергійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (Миколаїв)

Козирева Марина Едуардівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (Миколаїв)

Гайдай Ольга Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Міронова Ірина Сергіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Д'яконіхін Андрій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історії України Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Станіславський В'ячеслав Володимирович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України (Київ)

Шугальова Інна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Іванова Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (Миколаїв)

Хромов Анатолій Володимирович, кандидат історичних наук, викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету, завідувач лабораторії Державного архіву Одеської області (Одеса)

Богданова Тетяна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 38.053.02 з історичних наук при ЧДУ імені Петра Могили (Миколаїв)

Савченко Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Джумига Євген Юрійович, викладач одеського факультету Київського університету культури і мистецтв (Одеса)

Філас Віктор Миколайович, кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Київ)

Петровський Едуард Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Кравченко Евеліна Антонівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної Академії наук України (Київ)

Паньонко Ігор Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (Львів)

Ломака Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних та економічних дисциплін ПВНЗ Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету (Кіровоград)

Чахоян Володимир, аспірант, асистент, начальник відділу комп’ютерної графіки і дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури (Київ)

Дєдков Микола Васильович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, декан гуманітарного факультету Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Бровко Борис Аркадійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Васильчук Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Катрич Віктор Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Кузьменко Валентина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Спудка Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Турчина Людмила Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Щербина Тетяна Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Сигида Галина Анатоліївна, старший викладач кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Мозуленко Дмитро Іванович, асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Коянс Анріс Арвідович, асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Чумаченко Ольга Анатоліївна, асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя)

Іріоглу Юрій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Петрова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса)

Чорна Ліана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Дорошева Антоніна Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Березовська Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри Гуманітарних дисциплін Ізмаїльського факультету Одеської національної морської академії (Ізмаїл)

Крилова Алла Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького (Мелітополь)

Крилов Микола Володимирович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України та краєзнавства Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького (Мелітополь)

Поплавський Олег Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (Дніпропетровськ)

Олійник Олександр, кандидат історичних наук, директор Торгового коледжу Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Коник Юлія Олександрівна, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату державного архіву Херсонської області (Херсон)

Шевченко Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, Інститут археології Національної Академії Наук України (Київ)

Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету (Одеса).

Левченко Галина Сергіївна, старший викладач кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (Одеса)

Авдєєва Олена Сергіївна, старший викладач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Кочергін Ігор Олександрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет» (Дніпропетровськ)

Бацак Наталія Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ (Київ)

Музичко Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Марченко Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і безпеки життєдіяльності Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Первомайськ)

Золотар Людмила Миколаївна, аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Вєтрова Ганна Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Татаринов Іван Євгенович, аспірант кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)
Вінцковський Тарас Степанович, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Романцова Наталя Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Коробка Вадим Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Коробка Юлія Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Шипік Наталя Феофанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Волониць Віра Степанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Подгайко Марія Костянтинівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Арабаджи Світлана Сергіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Петрова Катерина Анатоліївна, аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Гузенков Сергій Григорович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних освітніх технологій КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Запоріжжя)

Добровольська Вікторія Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії (Херсон)

Хмель Анастасія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Моісєєнко Лариса Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри Красноармійського індустріального інституту державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (Красноармійськ)

Бистра Марія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Донецького національного університету (Вінниця)

Бабенко Валерій Михайлович, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та філософії Донбаської національної академії будівництва і архітектури (Краматорськ)

Кушнір Людмила Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних та педагогічних дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (Київ), вимушений переселенець, до листопада 2014 р. працювала в Донецькій філії Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі викладачем на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (Донецьк)

Аванесян Джульєтта Завенівна, аспірант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Буланова Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Музею історії м. Дніпродзержинська

Королевська Юлія Юріївна, асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Гнибіда Євген Володимирович, аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Сараєва Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства Приазовського державного технічного університету (Маріуполь)

Шандра Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (Старобільськ), докторант кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету (Вінниця)

Романченко Віталій Вікторович, аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ)

Щукін Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» (Миколаїв)

Додонова Ганна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсон)

Малярчук Наталя Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри природничо-наукових та гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту Одеської національної морської академії (Маріуполь)

Кривко Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Сапицька Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та історії України Східноукраїнського національного університету імені Даля (Сєвєродонецьк)

Тхоржевська Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та мистецтвознавства Гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету (Одеса)

Церковна Віра Георгіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл)

Гузенко Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (Миколаїв)

Отрощенко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології енеоліту - бронзової доби Інституту археології Національної академії наук України (Київ)

Зашкільняк Леонід, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Камінська Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон)

Федорченко Олег Володимирович, кандидат історичних наук, завідувач кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і права (Херсон)

Гербеєва Ірина Михайлівна, аспірант історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Турченко Галина Федорівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Турченко Федір Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Терно Сергій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Харлан Олександр Вікторович, кандидат архітектури, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України (Дніпропетровськ)

Доценко Віктор Олегович. кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету державної податкової служби України

Горло Наталя Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Лісунець Людмила Ігорівна, аспірант історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

Баукова Анастасія Юріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Левчук Володимир Володимирович, директор Державного архіву Одеської області (Одеса)

Татаринов Сергій Йосипович, кандидат історичних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та психології Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, член.-кор. Відділення історії Міжнародної академії (Артемівськ)

Дуб Станіслав Костянтинович, старший викладач кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ)

Мосюкова Наталія Геннадіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ)

Отземко Олена Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету (Вінниця)

Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (Миколаїв)

Проценко Євгенія Олександрівна, завідувач навчальної лабораторії кафедри історії України Донецького національного університету (Вінниця)

Мартинчук Інна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету (Вінниця)

Якубова Лариса Дмитрівна, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ (Київ)

Ликова Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, фахівець І категорії деканату історичного факультету Запорізького національного університету, викладач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (Запоріжжя)

Мірущенко Олександр Павлович, кандидат історичних наук, завідувач відділом Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника “Хортиця” (Запоріжжя)

Романець Наталя Радомирівна, доцент кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (Кривий Ріг)

Пономарьова Ірина Семенівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету (Маріуполь)

Пачев Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету (Мелітополь)

Левченко Лариса Леонідівна, доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області, доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Хмарський Вадим Михайлович, доктор історичних наук, професор, проректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Одеса)

 Збір підписів триває