Презентація історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста»

Фронтири міста

У Дніпропетровську 12 жовтня 2012 р. в медіа центрі «Днепрпост» відбулася прес-конференція «Презентація історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста». Видання об’єднує в собі передові наукові доробки дослідників міської традиції України та Росії. «Це журнал про міську історію, який охоплює весь східно-європейсий простір» - зазначив співробітник НДІ історичної урбаністики, редактор альманаху «Фронтири міста», к.і.н. Владислав Грибовський. Своїми думками з приводу нового періодичного видання поділилися історики, журналісти та митці, які взяли участь в прес-конференції.
http://dneprpost.info/index.php?newsid=1508

Фронтири міста 2Перший випуск альманаху «Фронтири міста» побачив світ наприкінці вересня. За визначенням його редактора В. Грибовського, «Фронтири міста» є принципово новим виданням, що поєднало місто з «фронтирною тематикою» і чинить спробу розгляду його як кордонного простору, залучивши до цього засоби історії, соціології, етнографії, художнього слова і погляду». В першому виданні об’єднані дослідження, які стосуються Смоленська -  «Быт и статус женщин Смоленска под властью Речи Посполитой» (Л.Івоніна); Самари - «Город фронтира и его обитатели (на примере г. Самары)» (П.Кабитов та З.Кобозєва); історико-етнографічної області Поділля «Малі міста-фортеці Поділля XVI – XVII ст.: стилістичне пограниччя і розвиток фортифікацій» (К.Липа); Запоріжжя - полемічний текст В. Константінової про контроверсійну ідею міської влади міста Запоріжжя визнати 952 р. (дати першої писемної згадки про Крарійську переправу через Дніпро) датою заснування свого міста.

http://historians.in.ua/index.php/novi-knizhki/393-frontyry-mista-istoryko-kulturnyi-almanakh--red-vv-hrybovskyi--dnipropetrovsk-herda-2012-vyp-1