Презентація нової книги

Regional seminar 8

У четвер, 22 травня, в конференц-залі Бердянського державного педагогічного університету в рамках регіонального семінару «Задоволеність життям в міському просторі: історичний та соціологічний аспекти» відбулась презентація книги Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)» (Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. — 436 с.).

Книга, підготовлена впродовж 2012-2013 рр., опублікована в рамках проекту HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching «Багатство, бідність і задоволеність життям у транзитивних суспільствах», базою проведення якого є Південна Україна. Саме цей регіон, що включає і Кримський півострів, останнім часом знаходиться у центрі світової уваги, виступаючи втіленням чи не всіх викликів, що постають перед транзитивними суспільствами Східної Європи. Тож одним із завдань видання є надання учасникам проекту можливостей ознайомитись із важливим етапом минулого Південної України, в якому можна шукати витоки багатьох з теперішніх проблем. Крім того, в контексті тематики проекту вкрай важливо, що книга дозволяє поглянути на проблеми багатства, бідності та задоволеності життям у прикладенні до такого специфічного сегменту соціуму, як православне духовенство, що задовольняло духовні потреби військових.

Історія військового духовенства у південноукраїнському регіоні в другій третині XVIII – середині ХІХ ст. у монографії розглядається із врахуванням неоднорідності складу цієї групи підлеглих духовного відомства і з акцентуванням уваги на трансформаціях системи управління і характеру залежності духовних осіб від парафіян, військового і духовного керівництва, на порядку формування, діяльності військового духовенства і його матеріальному забезпеченні. Важливою складовою видання є комплекс джерел з історії військового духовенства регіону, виявлений у результаті евристики в кількох десятках архівних і бібліотечних зібрань України та Росії. Опублікований фактографічний матеріал, теоретичні інтерпретації, узагальнення та положення можуть бути корисними всім тим, хто цікавиться історією Церкви, військовою історією, минулим Російської імперії, України та її південного регіону.

В презентації, наряду із учасниками регіонального семінару, взяли участь викладачі та студенти БДПУ, співробітники Науково-дослідного інституту історичної урбаністики (під егідою якого і видана монографія), а також співробітники бердянських бібліотек.