Заява дослідників історії Південної України

Заява дослідників історії Південної України


В умовах, коли поширюються спекуляції на теми сепаратизму, що апелюють до досвіду історичного минулого, ми, дослідники історії Південної України, заявляємо, що при всій своїй специфічності та самобутності, історія південноукраїнського регіону була і залишається органічною складовою історії України, а сам регіон та його складові є і мають залишатись органічною, невід’ємною частиною єдиної, суверенної держави Україна. Висловлюємо стурбованість спекулюванням на відповідних питаннях і закликаємо всіх до виваженості і відповідальності.

Заявление исследователей истории Южной Украины


В условиях, когда распространяются спекуляции на темы сепаратизма, апеллирующие к опыту исторического прошлого, мы, исследователи истории Южной Украины, заявляем, что при всей своей специфичности и самобытности, история южноукраинского региона была и остается органичной составляющей истории Украины, а сам регион и его составляющие являются и должны оставаться органичной, неотъемлемой частью единого, суверенного государства Украина. Выражаем обеспокоенность спекуляциями на соответствующих вопросах и призываем всех к взвешенности и ответственности.

Statement of researchers of history of the Southern Ukraine


In conditions when speculations on the subjects of separatism are spread appealing to the experience of the historical past, we, researchers of history of the Southern Ukraine, declare that with all its specificity and originality the history of the SouthUkrainian region was and remains an organic part of the history of Ukraine, and the region and its subregions are and must remain an organic, integral part of the united, sovereign state of Ukraine. We express concern about speculations on the relevant issues and we call all for prudence and responsibility.

(за хронологією підписання):


Ігор Лиман, доктор історичних наук, професор (Бердянський державний педагогічний університет)

Вікторія Константінова, доктор історичних наук, професор (Бердянський державний педагогічний університет)

Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент (Запорізьке наукове товариство ім. Я.П. Новицького)

Володимир Мільчев, доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет)
Олена Бачинська, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, професор (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Київ)

Петро Бойко, аспірант (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Київ)

Ігор Кочергін, кандидат історичних наук, доцент (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ)

Олег Приймак, доктор історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)
Володимир Чоп, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний технічний університет)

Світлана Андрєєва, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)

Віталій Андрєєв, доктор історичних наук, професор (Херсонський державний університет)

Геннадій Цибуленко, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)

Лариса Цибуленко, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)

Наталія Діанова, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Тарас Вінцковський, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Тарас Гончарук, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Анатолій Мисечко, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Володимир Полторак, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Галина Левченко, старший викладач (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Олександр Музичко, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Наталя Петрова, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

В’ячеслав Кушнір, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Вадим Хмарський, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Валерій Левченко, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний морський університет)

Світлана Каюк, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Дмитро Каюк, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Дніпропетровський гуманітарний університет)

Ольга Посунько, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Алла Кучеренко, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)
Марина Антощак, кандидат історичних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет)

Микола Михайлуца, доктор історичних наук, професор (Одеський національний морський університет)

Едуард Петровський, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Поліна Барвінська, доктор історичних наук, професор (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Олександр Севастьянов, кандидат історичних наук, доцент (РВНЗ "Кримський університет культури, мистецтв і туризму", Сімферополь)

Тетяна Молдавська, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Київ)

Любов Якиминська, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Роман Молдавський, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Ірина Кривко, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Сергій Гузенков, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

Олександр Кривоший, кандидат історичних наук, доцент (інформаційно-аналітична агенція "Кріаlle", Київ-Запоріжжя)

Євген Джумига, випускник аспірантури (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Олена Марченко, кандидат історичних наук, доцент (Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова)

Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор (Чорноморський державний університет, Миколаїв)

Анна Гедьо, доктор історичних наук, професор (Донецький національний університет)

Анастасія Баукова, кандидат історичних наук (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Олександр Бєльський, кандидат історичних наук, доцент (Керченський державний морський технологічний університет)

Вікторія Волошенко, кандидат історичних наук, доцент (Донбаська національна академія будівництва і архітектури)

Наталя Горло, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Олександр Черемісін, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний аграрний університет)

Людмила Кушнір, кандидат історичних наук (Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі)

Владислав Грибовський, кандидат історичних наук, доцент (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Київ)

Ірина Шандра, кандидат історичних наук, доцент (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Наталя Малярчук, кандидат історичних наук (Донецька філія Українського державного університету фінасів та міжнародної торгівлі)

Ірина Смирнова, кандидат історичних наук, доцент (Донецький національний університет)

Олександр Ломака, кандидат історичних наук (Кіровоград)

Олег Федорченко, кандидат історичних наук (Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон)

Наталя Романець, кандидат історичних наук, доцент (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет")

Інна Шугальова, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Михайло Гаухман, кандидат історичних наук (Луганський обласний краєзнавчий музей, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Олександр Хлівнюк, кандидат історичних наук (Кримська республіканська установа "Науково-дослідний центр пам'яткоохоронних досліджень Автономної Республіки Крим")

Юлія Головко, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Джульєтта Аванесян, аспірантка (Запорізький національний університет)

Оксана Міхеєва, доктор історичних наук, доцент (Донецьк)

Ганна Вєтрова, кандидат історичних наук, доцент (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Олександр Одрін, кандидат історичних наук (Інститут історії України НАН України, Київ)

Наталія Гончарова, кандидат історичних наук, доцент (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Ірина Савченко, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

В'ячеслав Станіславський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Борис Черкас, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Валентина Шандра, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Олеся Жданович, кандидат історичних наук, науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Тетяна Литвинова, доктор історичних наук, професор (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Сергій Світленко, доктор історичних наук, професор (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Олег Репан, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Олександр Нікілєв, доктор історичних наук, професор (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Олена Іщенко, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Ігор Щупак, кандидат історичних наук (Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», директор музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», Днiпропетровськ)

Наталія Венгер, доктор історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Ольга Сараєва, кандидат історичних наук, старший викладач (Приазовський державний технічний університет, Маріуполь)

Андрій Баханов, кандидат філософських наук (Бердянський державний педагогічний університет)

Ольга Забудкова, аспірантка (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Алла Задерейчук, кандидат історичних наук, доцент (Таврійский національний університет імені В.І. Вернадського, Сімферополь)

Олена Синявська, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Оксана Безносова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, докторант (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Олександр Безносов, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара)

Галина Михайленко, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)

Ірина Шумілова, кандидат педагогічних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет)

Світлана Корнієнко, кандидат філологічних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет)

Тетяна Моісеєва, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний політехнічний університет)

Дмитро Архірейський, доктор історичних наук, доцент (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

Віктор Дроздов, кандидат історичних наук (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Ольга Борисова, доктор історичних наук, професор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Ігор Паньонко, кандидат юридичних наук, доцент (Національний університет "Львівська політехніка")

Олег Козирев, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

Марина Козирева, кандидат історичних наук (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

Анна Олененко, кандидат історичних наук (Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, Запоріжжя)

Віктор Філас, кандидат історичних наук (Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, Київ)

Олександр Олійник, кандидат історичних наук, доцент (Класичний приватний університет, Запоріжжя)

Марія Бистра, кандидат історичних наук, доцент (Донецький національний університет)

Наталія Буланова, кандидат історичних наук (Музей історії м. Дніпродзержинська)

Тетяна Тхоржевська, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний політехнічний університет)

Костянтин Тиганій, кандидат юридичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Інна Чорноіваненко, аспірантка (Херсонський державний університет)

Геннадій Шпитальов, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний технічний університет)

Анатолій Хромов, кандидат історичних наук (Одеський національний медичний університет, Державний архів Одеської області)

Таїса Захарченко, кандидат історичних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет)

Вікторія Ликова, кандидат історичних наук (Запорізький національний університет)

Наталія Бацак, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Іван Задерейчук, кандидат історичних наук, доцент (Крим)

Григорій Богуславський, молодший науковий співробітник (Відділ археології Північно-Західного Причорномор'я Інституту археології НАН України)

Юлія Богуславська, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний політехнічний університет)

Єгор Врадій, кандидат історичних наук (Дніпропетровська Медична академія МОЗ України)

Галина Турченко, доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет)

Федір Турченко, доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет)

Володимир Бондар, аспірант (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Катерина Петрова, аспірантка (Запорізький національний університет)

Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Людмила Вовчук, викладач (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Віталій Вербицький, кандидат історичних наук, докторант (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Віктор Погромський, кандидат історичних наук, старший викладач (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Юрій Іріоглу, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет)

Вікторія Добровольська, кандидат історичних наук, доцент (Херсонська державна морська академія)

Володимир Бойко, кандидат історичних наук, доцент (Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства, Сімферополь)

Іван Макляк, аспірант (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Ольга Гайдай, кандидат історичних наук, доцент (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Юрій Берестень, кандидат історичних наук, доцент (Дніпропетровський державний аграрний університет)

Ольга Морозова, кандидат історичних наук, доцент, докторант (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Київ)

Ілона Самойленко, аспірантка (Херсонський державний університет)

Елла Стьопченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Київ)

Євген Сінкевич, доктор історичних наук, професор (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв)

Нані Гогохія, кандидат історичних наук, доцент (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Олександр Коник, доктор історичних наук, професор (Херсонський державний університет)

Юлія Коник, кандидат історичних наук (Державний архів Херсонської області)

Марина Бєлікова, кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний технічний університет)

Лариса Моісєєнко, кандидат історичних наук, доцент (Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»)

Ада Дізанова, кандидат історичних наук, доцент (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Олександр Татарченко, кандидат історичних наук (Херсонський національний технічний університет)

Андрій Демідов, кандидат історичних наук (Первомайська міська централізована бібліотечна система)

Володимир Чахоян, аспірант, асистент (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Микола Тарасенко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України)

Ганна Вертієнко, кандидат історичних наук, молодший науковий. співробітник (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України)

Олег Бойков, кандидат історичних наук, доцент (Херсонський державний університет)

Юлія Куценко, кандидат історичних наук, старший викладач (Херсонський державний університет)

Юлія Королевська, асистент (Бердянський державний педагогічний університет)

Євген Гнибіда, аспірант (Бердянський державний педагогічний університет)

Людмила Золотар, аспірантка (Бердянський державний педагогічний університет)

Вадим Коробка, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

Ірина Пономарьова, доктор історичних наук, професор (Маріупольський державний університет)

Микола Шитюк, доктор історичних наук, професор (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Валентин Шкварець, доктор історичних наук, професор (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Надія Рижева, доктор історичних наук, професор (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Ігор Ніколаєв, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Катерина Чернявська, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Ольга Баковецька,  кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Владислав Пархоменко, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Євген Горбуров, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Роман Крайнік, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Володимир Кузовков, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Мар’яна Ласінська, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Оксана Господаренко, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Ігор Смирнов, кандидат історичних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Олександр Акунін, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Тетяна Іванова, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Ольга Третякова, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Тетяна Бундюченко, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Юрій Гузенко, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Людмила Хрящевська, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Федір Кокошко, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Олександр Хаєцький, кандидат історичних наук, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Ольга Дмитренко, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Олексій Захарченко, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Олена Морозан, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Кирило Горбенко, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Олександр Смирнов, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Дмитро Філатов, старший викладач (Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського)

Анатолій Климов, кандидат історичних наук, професор (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Наталя Чермошенцева, кандидат історичних наук (громадська організація "Нова генерація", Херсон)

Олена Авдєєва, старший викладач (Бердянський державний педагогічний університет)

Володимир Романцов, доктор історичних наук, професор (Маріупольський державний університет)

Віра Волониць, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

Наталя Романцова, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

Наталя Шипік, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

Світлана Арабаджи, кандидат історичних наук, старший викладач (Маріупольський державний університет)

Світлана Новікова, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

В’ячеслав Забавін, асистент (Маріупольський державний університет)

Марія Подгайко, кандидат історичних наук, доцент (Маріупольський державний університет)

Лілія Циганенко, доктор історичних наук, професор (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Олег Поплавський, кандидат історичних наук (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)

Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України)

Надія Темірова, доктор історичних наук, професор (Донецький національний університет)

Яна Івлєва, кандидат історичних наук, доцент (Євпаторійський інститут соціальних наук Кримського гуманітарного університету)

Лєнара Аджиєва, кандидат історичних наук, доцент (Євпаторійський інститут соціальних наук Кримського гуманітарного університету)

Шевкіє Мурадасилова, аспірант (Євпаторійський інститут соціальних наук Кримського гуманітарного університету)

Олександр Харлан, кандидат архітектури, доцент, старший науковий співробітник (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, Дніпропетровськ)

Валерій Томазов, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут історії України НАН України, Київ)

Евеліна Кравченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Інститут археології НАН України, Київ)

Валентин Старостін, аспірант (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ)

Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України, Київ)

Віталій Отрощенко, доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України, Київ)

Ігор Сапожников, доктор історичних наук (Інститут археології НАН України, Одеса)

Юрій Латиш, кандидат історичних наук, доцент (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Сергій Нікітенко, кандидат історичних наук (Європейський університет – Херсонська філія)

Костянтин Бацак, кандидат історичних наук, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Володимир Гончаров, кандидат історичних наук, доцент (Донецький національний технічний університет)

Ольга Кригіна, кандидат історичних наук (Маріупольський державний університет)

Людмила Новікова, кандидат історичних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова)

Любов Боса, кандидат історичних наук (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України)

Петро Чернега, доктор історичних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Геннадій Стрельський, кандидат історичних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Володимир Лущай, кандидат історичних наук, доцент (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Андрій Телегуз, кандидат історичних наук, доцент (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Світлана Зубченко, викладач (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

 

Підписи продовжують додаватись