Науковий семінар з історичної урбаністики

Gromad Lvova

5 лютого 2013 року на запрошення Українського католицького університету (Львів) співробітник НДІ історичної урбаністики кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Орест Заяць провів науковий семінар на тему: «Громадяни міста Львова XIV-XVIII ст.». Основне коло питань семінару: міське громадянство Львова як соціальна і правова категорія; термінологія, пов’язана з міським громадянством; права та обов’язки львівських громадян; набуття та втрата громадянства Львова: процедурні аспекти; динаміка прийняття громадянства упродовж століть; станове та географічне походження львівських громадян; етно-конфесійний склад міщан-громадян; люди торгівлі та люди ремесла серед громадян.