Міжнародні експерти перевіряють спеціальність «Історія та археологія» в БДПУ

1

9-11 листопада 2017 року Бердянський державний педагогічний університет відвідали міжнародні експерти Вик Клабберс (Нідерланди) і Аудріус Гаргасас (Литва) в рамках проекту «Система забезпечення якості в Україні: розробка на основі стандартів і рекомендацій ENQA» (QUAERE) за підтримки Програми ERASMUS + ЄС.

консультативний візит включав такі заходи:

презентація БДПУ;

екскурсії по БДПУ з оглядом його бібліотек, навчальних аудиторій, комп'ютерного забезпечення тощо);

зустрічі із зацікавленими сторонами, які беруть участь в процесі контролю якості в рамках спеціальності «Історія та археологія» – ректоратом, деканатом гуманітарно-економічного факультету, кафедрою історії та філософії, викладачами, студентами, представниками зовнішніх зацікавлених сторін;

фінальне обговорення і поради по звіту самооцінки БДПУ.