Про проект

1

«Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) є грантовим проектом з національним рівнем впровадження результатів. Проект відноситься до інструменту «Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками» програми ЕРАЗМУС+ і належить до пріоритетного напрямку «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Реалізація проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» передбачає розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості, розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів забезпечення якості, розбудову організаційної інфраструктури на різних рівнях, стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ВНЗ, впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів.
Координатором проекту є Маріуш Мазуркевич (Вроцлавський університет науки і технології, Польща).

У проекті беруть участь провідні університети України, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Греції, Литви, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центрально- та Східноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Українська асоціація студентського самоврядування та Міністерство освіти і науки України.

Проект розрахований на 2 роки. Загальний бюджет – 717 тис. евро.