Документація

1

Рекомендації щодо реалізації Гранта

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

QUAERE_descript_BSPU

Quality_Assurance_System_BSPU

QUAERE Bulletin 1

QUAERE Bulletin 2

QUAERE Bulletin 3

SWOT-аналіз внутрішньої системи забезпечення якості БДПУ

 

Положення БДПУ:

Наказ про введення в дію положення про навчальний відділ

Положення про навчальний відділ БДПУ

Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС)

Положення про ЕК БДПУ

Положення про академічну мобільність студентів БДПУ

Правила призначення академічних стипендій

Положення про стипендіальну комісію БДПУ

Інструкція про порядок поновлення БДПУ

Статут БДПУ

Положення про організацію освітнього процесу в БДПУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітнього процесу в БДПУ

БДПУ: Стратегія розвитку університету

БДПУ: Анкетування студентів

БДПУ: Профілі освітніх програм

Електронна підтримка навчання