Bilivnenko Serhii M.

Bilivnenko Serhii, was born 26 June 1979.
Graduate of the Zaporizhzhia state university in 2001, speciality "historian, master of history".
Member of Zaporizhzhia scientific society of of Ya. Novytskyi since 2001.
Archivist of the archive section of Bashtanka district administration from July till November 2001.
Research assistant of the M. Hrushevs’kyi Institute of Ukrainian Archeography and Sources Studies of National Academy of Sciences of Ukraine in 2003–2009.
Post-graduate student of the Department of Primary Sources Studies, Historiography and Auxiliary Historical Disciplines of Zaporizhzia national university in 2001–2004.
Lecturer of the Department of Primary Sources Studies, Historiography and Auxiliary Historical Disciplines since 2003.
At September of 2008 worked on probation in the archives and libraries of the Warsaw (Poland), the source of financing - Fund of the Scientific Studies of the Eastern Europe, University of Warsaw (Poland).
Participant of the archeographic and ethnographic expeditions of Zaporizhzhia scientific society of Ya. Novytskyi since 2003.
Organizer and leader of the ethnographic expeditions of Zaporizhzhia national university since 2003.
Candidate of history, speciality – 07.00.06 Historiography, Primary Sources Studies and Auxiliary Historical Disciplines
Ph.D. thesis – "Sources related to the history of Southern Ukraine's tax farmings of the last quarter of the XVIII – the beginning of the XIX century".
The field of scientific interests: Study of the sources of the history of Ukraine, Ethnology of Ukraine, way of life of the population of the Steepe Ukraine, the history of daily occurrence.

 

PUBLICATIONS:


2000


1. До історії становлення винної відкупної торгівлі на півдні України останньої третини XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 5. – Київ, 2000. – С. 151-157.


2002


2. Законодавчі акти з історії відкупної торгівлі вином Півдня України останньої чверті XVIII століття // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. – Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 142-153.
3. Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: “Тандем-У”, 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).
4. Справа про кримський соляний відкуп наприкінці 70-х років XVIII століття. // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. – С. 128-132.


2003


5. Відкупники півдня України останньої чверті XVIII ст. (етно-соціальний аспект) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003. – С. 107-108.
6. Контракти як джерело з історії відкупної торгівлі вином на Півдні України останньої чверті XVIII століття // Студії з історії Степової України. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2003. – С. 21-24.
7. План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 7. – Запоріжжя, 2003. – С. 254-256.


2004


8. Участь козацтва у підрядно-відкупній торгівлі на Півдні України останньої чверті XVIII ст. // Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший Міжнародний конгрес: Збірник тез доповідей. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 23-26.

2005


9. Історіографія відкупної системи Південної України // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 10. – К., 2005. – С. 468-478.
10. Усна історія у дослідженнях багатонаціонального регіону (кримська експедиція запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: зб. наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 96-98 (у співавторстві з Н.І. Швайбою).
11. Участь козацтва у відкупах та підрядах на Півдні України // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії НАН України. – Випуск. 1. – Нікополь-Запоріжжя: Тандем-У, 2005. – С. 138-142.


2006


12. Винний та соляний статути як джерела з історії відкупної торгівлі Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 111-119.
13. Міські відкупи південноукраїнського регіону другої половини XVIII – початку ХІХ століть // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск ХХ. – Запоріжжя, 2006. – С. 53-56.
14. Система управління та регулювання відкупів Степової України останньої чверті XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 209-237.


2007


15. Історико-краєзнавчі дослідження // Краєзнавчі дослідження. Методичні рекомендації / ред. С.А. Корзун. – Запоріжжя, 2007. – С. 6-34.


2008


16. Діяльність М.Л. Фалєєва як відкупника і підрядника на Півдні України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2008. – С. 176-186.
17. Методика збирання усних свідчень з історії голодомору 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933: Запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 189-196.
18. Опитування. Амєлькіна Надія Гаврилівна, 1925 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 5-15 (проведено разом із Ю.І. Головко).
19. Опитування. Бабаченко Олександра Миколаївна, 1923 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 15-23 (проведено разом із Ю.І. Головко).
20. Опитування. Вієнко Григорій Федосійович, [ ] р. н., Вієнко Катерина Григорівна, 1929 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 168-170 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).
21. Опитування. Волкова Клавдія Федорівна, 1918 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 161-167 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).
22. Опитування. Демченко Григорій Харлампійович, 1922 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (28 червня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 26-37 (проведено разом із Ю.І. Головко).
23. Опитування. Детюк Ніна Олексіївна, 1929 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 38-42 (проведено разом із Ю.І. Головко).
24. Опитування. Замрій Петро Іванович, 1917 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 220-227 (проведено разом із Б.А. Бровком).
25. Опитування. Кобилко Іван Леонтійович, 1919 р. н., Дяченко Євдокія Петрівна, 1925 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 170-193 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).
26. Опитування. Кононенко Олександра Гаврилівна, 1919 р. н., с. Коновалове Василівського району Запорізької області (2 липня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 59-64 (проведено разом із Ю.І. Головко).
27. Опитування. Кононенко Федір Семенович, 1925 р. н., с. Коновалове Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 119-129 (проведено разом із Ю.І. Головко).
28. Опитування. Коцило Євгенія Яківна, 1930 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 129-133 (проведено разом із Ю.І. Головко).
29. Опитування. Крохмалюк Уляна Кузьмівна, 1931 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 65-70 (проведено разом із Ю.І. Головко).
30. Опитування. Куцело Петро Васильович, 1929 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області липень, 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 227-234 (проведено разом із Б.А. Бровком).
31. Опитування. Набіюліна Ганна Омелянівна, 1919 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (1 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 136-149 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).
32. Опитування. Недоруєв Омелян Йосипович, 1919 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (1 липня 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 77-83 (проведено разом із Ю.І. Головко).
33. Опитування. Недоруєва Віра Платонівна, 1924 р. н., с. Широке Василівського району Запорізької області (червень, 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 70-77 (проведено разом із Ю.І. Головко).
34. Опитування. Олефіренко Любов Андріївна, 1937 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (2 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 194-204 (проведено разом із Б.А. Бровком).
35. Опитування. Олійник Петро Євдокимович, 1920 р. н., с. Червоноармійське Василівського району Запорізької області (5.07. 2000 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 1. – С. 152-155 (проведено разом із Ю.І. Головко).
36. Опитування. Сердюк Ганна Данилівна, 1916 р. н., с. Мала Білозерка Василівського району Запорізької області (1-2 липня 2001 р.) // Усна історія Степової України / Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – Т. 2. – С. 149-161 (проведено разом із В.Г. Стельмаченко).
37. Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с.


2009


38. Опитування. Петриченко Любов Лук’янівна, 1929 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (6 червня 2009 р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 179-237 (проведено разом із Г.В. Лєсніковою).
39. Опитування. Різник Ніна Федорівна, 1928 р. н., Різник Микола Семенович, 1923 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (7-8 червня 2009 р.) [продовження] // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 287-328 (проведено разом із Н.І. Швайбою).
40. Опитування. Суховий Григорій Григорович, 1923 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (4 червня 2009 р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – Т. 7. – С. 130-148.
41. Основні архівні зібрання документальних джерел з історії Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ред.: П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 416-436.
42. Традиції козацького рибальського промислу на Півдні України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Випуск ХХVI. – Запоріжжя, 2009. – С. 191-196.


2010


43. Насамперед – людина // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 118-120.
44. Образ козака в селянському наративі Степової Україні // Збірник наукових праць. Заповідна Хортиця. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. – Спеціальний випуск. – Запоріжжя: A&V.Art GROUP, 2010. – С. 20-23.
45. Опитування. Григоренко Любов Аксентівна, 1928 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (червень, [ ] р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – Т. 8. – С. 126-130.
46. Опитування. Танцюра Микола Кирилович, 1934 р. н., с. Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області (червень, [ ] р.) // Усна історія Степової України. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – Т. 8. – С. 130-156 (проведено разом із Н.І. Швайбою, І.Г. Довгалюк).
47. Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація “Інститут україніки”; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба та ін. – Т. 8. – Запоріжжя: АА Тандем-У, 2010. – 362 с.
48. Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація “Інститут україніки”; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), Н. Швайба, В. Козирєв та ін. – Т. 9. – Запоріжжя: Тандем-У, 2010. – 412 с.


2011


49. Правове регулювання ринку алкоголю на українських землях Російської імперії ХІХ ст// Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 22. – К., 2011. – С. 74 - 83.
50. Махновський рух в усних спогадах мешканців Степової України початку ХХІ століття (публікація матеріалів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 23. – К., 2011. – С. 105 - 123.
51. Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтерпретації завершення холодної війни: 20 років потому/ Тодоров І.Я., Ткаченко В.Г., Білівненко С.М. та ін. – Запоріжжя, Інтер-М, 2011 – 280 с.


2012


52. Днiпровськi лоцмани: нариси з історії та історіографії. — Херсон : Вид-во ВНЗ „ХДМI“, 2012. — 352 с., ч.б. iл./ В. Андрєєв, С. Бiлiвненко, О. Бєлов, А. Бойко, О. Борисенко, О. Власов, С. Ляшко, М. Мордовськой, О. Ходаковський, Г. Шаповалов, О Шумей
53. Радянська жінка в умовах Другої світової війни // Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXXII. – Запоріжжя: Просвіта, 2012. – С. 256-263.
53. Документальні джерела з історії відкупів та підрядів Південної України останньої чверті XVIII – початку XIX ст. в архівосховищах Російської Федерації // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 24. – К., 2012.
54. Огляд публікацій джерел з історії підрядів та відкупів Степової України кінця XVIII століття / Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Том 25. – К., 2012.