Фронтири міста

frontiri mista2

Фредерік-Джексон Тернер у 1893 р. говорив про фронтир як про межу між різними культурами Північно-Американського континенту, на стику яких сформувався новий, ні на що не схожий уклад. Цей стик синкретично увібрав в себе і "переплавив" в моноліт всі взаємодіючі сили, створивши нову ідентичність і зберігши внутрішнє різноманіття.

Наше видання відштовхується від цієї ідеї, не зв'язуючи себе з акцентами американської історії. У центрі уваги - місто степового простору Східної Європи, - цього складного етнокультурного черезсмужжя, що склалося в період колонізації регіону та яке збереглось в наступні періоди його історії.

 Ми розуміємо фронтир як особливу межу: не ту, яка розділяє культури, а яка з'єднує їх безліччю ниток переплетіння, формуючи нові спільності, в кінцевому рахунку - спільність міста. З цією ідеєю, яка готова до саморозвитку, ми запрошуємо вас разом з нами зайнятися розкриттям сакраментальних таємниць дозрівання міських ідентичностей і стилів повсякденності, спільно відкривати ще неосвоєні наукою, літературою і мистецтвом пласти міської соціальності.

Ми уникаємо уніформістських підходів, що дають ілюзію простого вирішення проблеми мультикультуризму міста. Ми - за складні рішення, однак виражені просто, лаконічно і керуючись здоровою етикою.

 Альманах не є вузькоспеціалізованим виданням, тому містить матеріали, які потенційно можуть зацікавити як представників гуманітарних спеціальностей, що шукають матеріал для «професійного» читання, так і широке коло читачів, яких хвилюють питання міського середовища. При цьому виклад має бути максимально адаптований для будь-якого зацікавленого читача, який може не мати освіти за профілем спеціальності автора. Передбачається гранична простота викладу, мінімалізм у вживанні термінології та обов'язкове пояснення спеціальних термінів, без яких виклад неможливий.

Публіцистичні статті та художні тексти на сторінках даного видання припустимі в будь-якому стилістичному рішенні або жанровому вираженні, які є переконливими в розкритті ідеї, яка в них міститься.

 

Слово редакції

 Твори образотворчого мистецтва, а також художня і репортажна фотографія, підлеглі своїм жанровим вимогам, повинні відповідати концепції даного видання.

До публікації приймаються авторські матеріали, які відповідають тематичним пріоритетам даного видання; репринти допускаються в окремо обумовлених випадках.

Наукові публікації (статті, розділи монографій, повідомлення) припускають використання посилального апарату (посторінкові індекси).

 

Приклади оформлення посилань:

• Архівні джерела1,

• Книги (монографії)2,

• Статті в книгах і періодичних виданнях3.

Перша згадка припускає повний бібліографічний опис, наступні - скорочене.

 Рубрики видання:

• Грунт міста - наукові публікації (історія, соціологія, етнографія, філологія, мистецтвознавство, архітектура).

• Від джерел (Аd fontes) - публікація історичних і літературознавчих джерел.

• Арт-майдан - образотворче мистецтво, фотографія (з мистецтвознавчим коментарем).

• Скрипторій - поезія, художня проза, літературознавство.

• Агора - публіцистика, полеміка з наукових і суспільних питань, огляди конференцій, презентацій та ін. заходів, рецензії на видання.

 Матеріали приймаємо за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Авторські тексти підлягають рецензуванню, редактурі і погодженням із автором перед публікацією.

Сподіваємося на взаємно цікаве співробітництво.

 

1. Российский государственный архив древних актов (далее - РГАДА). - Ф. 7. - Оп. 1. - Д. 2234. - Л. 15.

2. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. - М.: Юристъ, 1996. - С. 156.

3. Замятин Д.Н. Русские в Центральной Азии во второй половине XIX века: стратегии репрезентации и интерпретации историко-географических образов границ // Восток. Афро-азиатские общества: исто­рия и современность. - М: Наука, 2002. - № 1. - С. 43.

 

Фронтири міста 1

Фронтири міста 2

Фронтири міста 3