Міжнародний проект «Щастя, багатство, бідність і задоволеність життям в матеріальному і духовному вимірах: погляд студентів «пострадянського» простору (за матеріалами студентських есе)»

Впродовж 2012-2013 навчального року було реалізовано Міжнародний проект «Щастя, багатство, бідність і задоволеність життям в матеріальному і духовному вимірах: погляд студентів «пострадянського» простору (за матеріалами студентських есе)» (координатор – І.Кодіна), що здійснено в  рамках більш широкого проекту HESP ReSET «Wealth, Poverty and Life Satisfaction in Transition Societies» (директор – С.Якубовський), який реалізується Інститутом Відкритого Суспільства та Центрально-Європейським Університетом (Будапешт).

Цей проект став можливим завдяки зусиллям десятка дослідників і їх 275 студентів з Киргизстану, Росії та України. Мета проекту – дослідити уявлення студентської спільноти країн пострадянського простору про щастя, задоволеність життям, багатство і бідність. Студенти різних курсів, спеціальностей і форм навчання мали можливість викласти свої думки з 4 блоків тем, що зачіпали пояснювальні і описові аспекти. У результаті обробки отриманих есе дослідники мали безцінну можливість не тільки обґрунтувати метод есе як науковий метод збору якісних даних, виявити його переваги та недоліки, а й розкрити глибинний контекст досліджуваної проблематики. У обробці есе використовувалася програма NVivo 10.

Проект реалізовано у «міському просторі» Бішкека (Киргизстан), Іваново (Росія), Києва, Львова, Харкова та Бердянська (Україна). Від Бердянська в проекті брали участь проф. В.Константінова, проф. І.Лиман та студенти соціально-гуманітарного факультету БДПУ.

 

Present-2

Кодина: Представления о богатстве и бедности студентов постcоветского пространства

Кодина: Представления о счастье студентов постсоветского пространства

Кодина: Презентация проекта

Кодина: Удовлетворенность жизнью студентов постсоветского пространства