ПАМ’ЯТЬ

Boiko

 14 березня 2020 р. виповнюється 60 років від дня народження нашого дорогого Вчителя та колеги Анатолія Васильовича Бойка.

БОЙКО Анатолій Васильович (14.03.1960, м. Запоріжжя – 27.12.2010, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (2001 р.), професор (2003 р.), Заслужений працівник освіти України (2008).

У 1977 р. закінчив середню школу № 50 м. Запоріжжя. Працював робітником на заводі “Запоріжсталь”. 1978-1981 рр. – служив на Чорноморському флоті. У 1981-1986 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

У листопаді 1986 - жовтні 1989 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію “Торгівля Південної України (1775-1825)”.
З листопада 1989 р. – асистент кафедри історії СРСР і УРСР Запорізького державного університету, з вересня 1991 р. – старший викладач, а з травня 1992 р. – доцент кафедри історії України ЗДУ.

У жовтні 1994 - вересні 1997 р. перебував у докторантурі ЗДУ.

З січня 2000 р. – завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету.

Докторську дисертацію “Джерела з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття” захистив у 2001 р.

З 1997 р. – голова правління Запорізького наукового товариства імені Я. Новицького. З 1999 р. – голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. З 2003 р. – керівник Запорізької філії Східного інституту ім. Ковальських.

Впродовж 2000-2010 рр. – організатор масштабних усно-історичних і етнографічних експедицій на півдні України.

Організатор 25 міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів, семінарів, круглих столів.

Офіційний науковий консультант трьох захищених докторських дисертацій, офіційний науковий керівник дванадцяти захищених кандидатських дисертацій.
Нагороди: “За розвиток Запорізького краю” (2004 р.), “Заслужений працівник освіти України” (2008 р.), “За розвиток Запорізького краю” (2008 р.), “За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя” (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: історія Степової України ХVIII-XIX ст., джерелознавство, усна історія Степової України.

Автор і упорядник близько 170 наукових праць (зокрема, “Запорозький зимівник останньої чверті ХVІІІ століття” (1995), “Південна Україна останньої чверті XVIII століття. Частина 1: Аграрні відносини” (1997), “Міжконфесійні взаємини на півдні України ХVІІІ-ХХ століття” (1999), “Джерела з історії ярмарок Південної України останньої чверті XVIII – першої половини XIX століття” (2000), “Південна Україна останньої чверті ХVІІІ століття: Аналіз джерел” (2000) та ін.).

Головний редактор часопису “Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст.”, багатотомних і серійних видань “Джерела з історії Південної України”, “Новицький Я. Твори у 5-ти томах”, “Усна історія Степової України”, “Старожитності Південної України”, “Запорозька спадщина”, “Вознесенські старожитності” тощо.