Підготовка експертів із забезпечення якості вищої освіти: тренінг у Бердянську

1Berdyansk27.0319

Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти 27 березня 2019 р. відбувся у Бердянському державному педагогічному університеті. Тренер – професор Ігор Лиман.

Програма тренінгу складалась із чотирьох сесій:

Сесія 1. Теоретичні та нормативно-правові засади системи забезпечення якості вищої освіти. ESG та Україна
• Сучасне розуміння якості вищої освіти: національна система забезпечення якості відповідно до принципів Європейського простору вищої освіти;
• Відповідність існуючих в Україні практик забезпечення якості вимогам ESG-2015.
Сесія 2. Досвід проекту QUAERE, інших міжнародних проектів. Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. Типова модель
• Система забезпечення якості освіти в Україні на основі європейських стандартів та рекомендацій (QUAERE); чеський та польський досвід у забезпеченні якості вищої освіти («Інноваційний університет і лідерство»);
• Експертний звіт міжнародної експертної комісії з оцінки якості освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія» для бакалаврів і магістрів (QUAERE, БДПУ);
• Внутрішня система забезпечення якості освіти в українських ЗВО. Типова модель.
Сесія 3. Внутрішня система забезпечення якості: моніторинг освітніх програм та аналіз навчальних планів (О.І. Гуренко О.В. Шубіна)
• Моніторинг освітніх програм;
• Аналіз навчальних планів.
Сесія 4. Система зовнішнього забезпечення якості. Система забезпечення принципів академічної доброчесності
• Система зовнішнього забезпечення якості;
• Система забезпечення принципів академічної доброчесності: мета, завдання, функції, структура та її дотримання під час акредитаційної експертизи.

Тренінг відбувся в рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (партнери: Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), МОН України) і «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (Міжнародний фонд «Відродження», благодійний фонд «Інститут розвитку освіти»).

Це – один із наступних кроків Тренінгу для тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, організованого Інститутом вищої освіти НАПН України (http://us.bdpu.org/treninh-dlya-treneriv-z-pidhotovky-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoji-osvity.html )

Учасники тренінгу одержали відповідні сертифікати. Наступним, опційним етапом для учасників тренінгу може стати проходження он-лайн тестування на сайті Інституту вищої освіти НАПН України.

2Berdyansk27.03193Berdyansk27.03194Berdyansk27.0319

 

 

 

 

 

5Berdyansk27.03196Berdyansk27.03197Berdyansk27.0319

 

 

 

 

 

8Berdyansk27.03199Berdyansk27.031910Berdyansk27.0319